0 POZYCJI
Koszyk pusty

POMOC

Polityka bezpieczeństwa


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Ravelo, tj. Ravelo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres siedziby administratora to ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000442101 (zwaną dalej „Ravelo“). Kapitał zakładowy spółki wynosi 315.000,00 zł. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Ravelo to 5252543576, Regon 146437353.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ravelo.pl lub korespondencyjnie: Ravelo sp. z o. o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

2. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) roku informujemy, iż odrębnym Administratorem danych osobowych jest Egmont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-029), ul. Dzielna 60, o ile klient wyrazi na to odrębną zgodę.  Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych z Egmont Polska Sp. z o.o.: odo@egmont.pl.
Informujemy, iż podane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych droga elektroniczną lub/i telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1a RODO). Informuje się, iż odbiorcami danych osobowych, którym Administrator może ujawniać dane osobowe, mogą być podmioty lub organy publiczne. Informuje się, iż dane osobowe są powierzane przez Administratora danych na mocy umowy powierzenia i zgodnie z art. 28 RODO.
Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Informuje się, iż osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wycofania udzielonej zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu do właściwego organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2 (z dalszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych).

3. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z korzystaniem przez nią z Serwisu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do zakończenia ich przetwarzania. W powyższych sprawach należy się zwracać do administratora na piśmie na adres wskazany w ust. 1, lub na adres dok@egmont.pl.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Serwisu mają ponadto możliwość poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.

4. Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie oraz wykonanie Usługi.

5. Nie istnieje możliwość korzystania z Serwisu oraz z Usługi anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja Usługi ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

6. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania Usługi, co obejmuje zawieranie umów sprzedaży produktów oraz informowanie o przebiegu realizacji Usługi. Dane osobowe Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe, dane do faktury VAT (w tym NIP) są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.
Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w Serwisie.  

Dane osobowe są również wykorzystywane do działań marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Działania te obejmują wysyłkę newslettera, prezentowanie i dostarczanie informacji o produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych Administratora i jego partnerów, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych i usług oraz produktów i usług Administratora i jego partnerów w inny sposób.

Działania marketingowe mogą polegać na:
a.  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
b. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
c. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe;
d. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, pocztową oraz działania telemarketingowe).

7. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
Dane osobowe mogą być więc zatem przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Jeżeli profilowanie ma wywoływać skutki prawne wobec klienta lub w inny sposób istotnie na niego wpływać, takie profilowanie może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę. W innym przypadku profilowanie będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu.

8. Dane mogą być ponadto zbierane w celu udostępnienia ich podmiotom trzecim w celu umożliwienia im przesyłania ofert, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

9. Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, to może otrzymywać informacje handlowe na podany adres e-mail i za pomocą SMS na podany numer telefonu.

10. Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje tzw. pliki „cookies” tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje informacje zapisane w wewnętrznych i zewnętrznych plikach typu cookies w celach:

a. umożliwienia działania podstawowych funkcji Serwisu, w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji Użytkownika;
b. podniesienia efektywności działania Serwisu oraz dopasowania go do potrzeb Klientów;
c. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu;
d. marketingowych, umożliwiających lepsze dopasowanie i profilowanie przekazu reklamowego do preferencji Użytkownika. Dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych.

11. Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała i zapamiętywała plików cookies. Może także wyczyścić historię cookies w pamięci swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to znacznie utrudnić korzystanie ze sklepu internetowego Egmont.pl i uniemożliwić prezentowania Użytkownikowi oferty dopasowanej do jego preferencji.

12. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w celach wymienionych w pkt. 10.

13. Administrator informuje, iż w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) oraz rodzaju urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się Serwisem. Dane te, jak również czas połączenia Użytkownika z Serwisem, są przetwarzane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przetwarzania danych są w szczególności kwestie techniczne oraz zbieranie informacji do celów statystycznych.

14. Każdy użytkownik serwisu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności „imoje” lub „Kup z Twisto”, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia dokonania płatności wybraną metodą.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na naszą rzecz usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Użytkowników przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
c) weryfikacją przez Bank należytego wykonania umów zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji;

• przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Twisto”) w związku z:
a) możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za złożone zamówienie przez Twisto w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
d) weryfikacją przez Twisto należytego wykonania takich umów zlecenia, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Internet na rzecz Sklepu przez Użytkownika przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska Sp. z o.o.

16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu oraz Polityką prywatności oraz plików Cookies zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
Nasze strony wykorzystują pliki cookies
Strona Egmont.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych. Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.